7.5 ΧΡΟΝΙΑ ΦΥΛΑΚΗ ΣΤΟΥΣ ΑΠΑΓΩΓΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ.ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΑΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΔΟΛΟΦΟΝΕΙ ΓΙΑ Β ΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ