ΕΧΕΙ Η ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ;